Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng tiền that

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028

Sáng 14/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn,…giai đoạn 2023-2028, giữa Hội NCT Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Tham gia dự Chương trình, về phía Bộ NN&PTNT có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Hội NCT Việt Nam có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết Chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo điều kiện phát huy vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi Việt Nam tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai ngành. Phối hợp, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng người cao tuổi và từng địa bàn; bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai ngành trong việc đẩy mạnh các hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng báo cáo tại buổi Lễ.

Phối hợp nâng cao nhận thức năng lực về phòng chống thiên tai cho NCT, hội viên Hội NCT các cấp; tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, chủ động tham gia vào các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Bộ NN&PTNT và Hội NCT Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị các kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động hội viên Hội NCT Việt Nam và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội NCT các cấp.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Toàn cảnh Bộ NN&PTNT ký kết Chương trình phối hợp với Hội NCT Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có sự tham gia của NCT theo Chương trình phối hợp về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 tại văn bản số 01/CTPH-BNN-HNCT ngày 09/02/2022, các mô hình, điển hình tiêu biểu NCT làm kinh tế giỏi, NCT khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các cấp Hội NCT”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT và NCT cả nước tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia việc thực hiện luật pháp, chính sách về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đánh giá kết quả, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp, định kỳ 5 năm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: “Lễ ký kết đáng nhẽ phải diễn ra sớm hơn, Hội NCT Việt Nam cùng các hội viên có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn,....Đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các kế hoạch, quy hoạch,...của Bộ NN&PTNT rất cần sự đồng hành của NCT, không chỉ ở Trung ương mà cần hành động ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã”.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết: Được sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ đã giành cho NCT tiếp xúc, tiếp cận kí kết phối hợp với các hoạt động của Hội NCT Việt Nam trong thời gian tới...

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Trong thời gian qua, NCT tích cực xây dựng nông thôn mới, vận động con cháu tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hạ tầng cơ sở trong nông nghiệp ở các địa phương. Có thể thấy NCT có những đóng góp chung vào phát triển đất nước, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn, nông dân có nhiều đóng góp quan trọng tạo niềm tin, uy tín với xã hội, với Nhân dân. NCT thường xuyên tham gia phong trào bảo vệ tổ quốc, tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở khu dân cư, liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc...

Trong thời gian tới, để Chương trình ký kết triển khai có hiệu quả, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Bộ NN&PTNT giao cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Ban Phát huy vai trò NCT phối hợp chặt chẽ, nếu có vướng măc, phát sinh cẩn sửa đổi, bổ xung điều chỉnh kịp thời...

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò NCT trong thời đại mới, những chiến lược về già hoá dân số, NCT cần có những không gian riêng, gương NCT sống có ích, các gương NCT tiêu biểu ở Việt Nam và các nước trên thế giới....

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Trong thời gian tới, để Chương trình ký kết được triển khai có hiệu quả, Bộ NN&PTNT thường phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội NCT các cấp, tạo điều kiện để Hội NCT Việt Nam tham gia các hoạt động, các sự kiện, hội nghị, triển lãm…về lĩnh vực NN&PTNT. Các đơn vị chức năng của ngành NN&PTNT chủ động phối hợp với các cấp Hội NCT tham gia thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực NN&PTNT. Thường xuyên phối hợp với Hội NCT triển khai, thực hiện Chương trình; tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc làm kinh tế giỏi trong lĩnh vực NN&PTNT.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo Bộ NN&PTNT.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng đại diện lãnh đạo Hội NCT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm chung.

Nhân dịp này, Hội NCT Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” và quà lưu niệm cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT.

Thế Thực - Trần Thao - Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách

Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều 1/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất.
Tỉnh Cao Bằng cần đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Tỉnh Cao Bằng cần đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trong chương trình công tác tại tỉnh Cao Bằng, chiều 1/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thực hiện nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng cần đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cao Bằng – Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công tuyến cao tốc nối Cao Bằng – Lạng Sơn

Sáng 1/1, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ khởi công Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật"

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật"

Trước việc chùa Ba Vàng tổ chức sự kiện cung rước, chiêm bái “xá lợi tóc của Đức Phật” trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, gây xôn xao dư luận, có nhiều ý kiến hoài nghi về nguồn gốc của “xá lợi tóc” và mục đích tổ chức sự kiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đã có công văn yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh giải trình vụ việc.
Mùa Xuân ấy, Bác trở về...

Mùa Xuân ấy, Bác trở về...

Theo nhiều tài liệu đáng tin cậy, tháng 2/1940, Bác Hồ kính yêu bắt liên lạc được với Đảng; đến tháng 6/1940, sau khi được tin thủ đô Paris của Pháp bị thất thủ, Bác quyết định về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Tin khác

10 sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam năm 2023

10 sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam năm 2023
Hội Người Cao tuổi Việt Nam bình chọn 10 sự kiện nổi bật của Hội trong năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 thành lập TP Cần Thơ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 thành lập TP Cần Thơ
Tối 31/12/ 2023, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo ban, bộ ngành, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong nước; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Đồng Tháp rộn rịp, tổ chức quy mô Hội nghị kết nối giao thương điện tử các sản phẩm hoa, kiểng

Đồng Tháp rộn rịp, tổ chức quy mô Hội nghị kết nối giao thương điện tử các sản phẩm hoa, kiểng
Trong khuôn khổ festival hoa kiểng Sa Đéc năm 2023, chiều 31/12, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kết nối giao thương các sản phẩm hoa, kiểng và Chương trình Livestream bán hoa, kiểng Đồng Tháp trên nền tảng thương mại điện tử.

Bộ Giao thông vận tải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nặng nề được giao

Bộ Giao thông vận tải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nặng nề được giao
Đó là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được tổ chức vào sáng 28/12.

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp quản lý thị trường vàng

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp quản lý thị trường vàng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 1426/CĐ-TTg gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, TT&TT; Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023
Chiều 27/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, năm 2023, ngành Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với 10 sự kiện nổi bật.

Ngành Tài chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Ngành Tài chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao
Chiều 27/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; các Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79
Sáng 27/12/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán 2024

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán 2024
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1583/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026
Ngày 21/12/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư (khóa VI), nhiệm kì 2021-2026. Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị;

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026
Ngày 21/12/2022, tại TP Đà Nẵng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa VI), nhiệm kì 2021 - 2026. Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị;

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện
Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1412/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều 25/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; và các Bộ: NN&PTNT, Y tế, TN&MT, TT&TT, GD&ĐT chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Sáng 25/12, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ Tám. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách

Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều 1/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật"

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật"

Trước việc chùa Ba Vàng tổ chức sự kiện cung rước, chiêm bái “Xá lợi tóc của Đức Phật” trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, gây xôn xao dư luận, có nhiều ý kiến hoài nghi về nguồn gốc của “Xá lợi tóc” và mục đích tổ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 thành lập TP Cần Thơ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 thành lập TP Cần Thơ

Tối 31/12/ 2023, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ
Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024 (*)

Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ, BCH khóa VI, nhiệm kì 2021-2026
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hànhTrung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021- 2026

Ngày 21/12/2022, tại TP Đà Nẵng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa VI), nhiệm kì 2021 - 2026. Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị;
Thủ tướng: Không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp tình hình

Thủ tướng: Không hạ chuẩn tín dụng nhưng xử lý linh hoạt phù hợp tình hình

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Phiên bản di động