Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng tiền that

Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam:

Năm 2023 - đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

Năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo, ban hành Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, đồng ý chủ trương thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là chủ trương rất quan trọng của Đảng đối với NCT, Hội NCT Việt Nam; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của các thế hệ NCT. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội, công tác NCT và hoạt động Hội năm 2023 đã đạt được những kết quả nổi bật góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam năm 2023
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam năm 2023

Cơ quan Trung ương Hội, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thường trực và Thủ trưởng Cơ quan, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, hoạt động Cơ quan Trung ương Hội đã đạt được những kết quả nổi bật.

Tại Hội nghị tổng kết Cơ quan năm 2023, các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá: Hoạt động của cơ quan, của các Ban, đơn vị thuộc Hội nền nếp, văn hóa công sở nâng lên và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Các nhiệm vụ, chương trình công tác thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu. Hoạt động quản lí và điều hành của Thường trực, nhất là của Chủ tịch quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát chương trình, kế hoạch năm; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ban, Văn phòng, đơn vị. Lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương ngày càng gắn bó, các hoạt động của Trung ương thực hiện hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò, vị thế, đóng góp của NCT trong xã hội. Mối quan hệ giữa Hội với các Bộ, ngành, các cơ quan hữu quan được mở rộng. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội, của Hội NCT được nâng lên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Cơ quan
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Cơ quan

Để đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2023, Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nêu gương. Công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và tổ chức Công đoàn đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tạo mọi điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động, tập trung chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động. Thủ trưởng Cơ quan đã tạo điều kiện tổ chức nghỉ mát năm 2023 cho cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ. Công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ thường xuyên, kịp thời.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, có ý thức xây dựng cơ quan vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cơ quan năm 2023
Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cơ quan năm 2023

Một trong những nguyên nhân để có thành tích nổi bật là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi, để xây dựng, phát triển Hội, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thường trực Trung ương Hội đặc biệt là Chủ tịch, Thủ trưởng Cơ quan đã đổi mới nghiêm túc trong quản lí, điều hành; phân công phân nhiệm trong lãnh đạo; phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự của lãnh đạo, cán bộ các Ban, đơn vị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất, tạo đồng thuận cao. Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động trong cơ quan đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tham gia các hoạt động chung của cơ quan với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Đỗ Đức Thiện, Trưởng Đoàn Nghệ thuật 19-5 phát biểu
Ông Đỗ Đức Thiện, Trưởng Đoàn Nghệ thuật 19/5 phát biểu

Trong năm 2024, cán bộ, nhân viên, người lao động Cơ quan Trung ương Hội tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ban, Văn phòng tập trung thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan; các đơn vị thuộc Hội thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phát huy tính tự chủ, đổi mới, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Phối hợp tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổng kết Chỉ thị số 59/CT-TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về “Chăm sóc NCT” và ban hành chủ trương về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn thực hiện việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập game bài đổi thưởng tiền that
 phát biểu
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập game bài đổi thưởng tiền that phát biểu

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam với Ban Công tác NCT 63 tỉnh/thành phố. Tiếp tục tham mưu, đề xuất sửa đổi, ban hành các chính sách hỗ trợ NCT trong xã hội thích ứng với già hóa dân số. Phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật NCT, trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật NCT theo quy định.

Tham mưu, phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc “biểu dương điển hình tiên tiến NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở”; tổ chức gặp mặt “Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc”. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hập huấn về công tác NCT và xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên; về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội theo mô hình thống nhất.

Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; phối hợp tổ chức Giải Cầu lông và Cờ tướng cho NCT; nâng cao chất lượng và phát triển mô hình CLB LTHTGN nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Đề án 1336 của Chính phủ...

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Tin khác

Tự hào, trách nhiệm và cố gắng nhiều hơn

Tự hào, trách nhiệm và cố gắng nhiều hơn
Sáng 28/12, tại Hà Nội,Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Trung ương Hội; cán bộ, chuyên viên các Ban, Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan, chủ trì Hội nghị.

Ban Phát huy vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Phát huy vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam:  Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ban Phát huy vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam vừa có Báo cáo số 36 về tổng kết các kết quả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tăng cường triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023

Tăng cường triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023
Năm 2023, Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời tuyên truyền nhân rộng hiệu quả mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại các địa phương trên cả nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
Chiều 22/12, Hội CCB Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỉ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và tổng kết hoạt động Hội năm 2023. Tham dự có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa XV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan; đồng chí Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Đối ngoại, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; cùng toàn thể hội viên.

Hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp để không sống phụ thuộc con cháu

Hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp để không sống phụ thuộc con cháu
Sáng 16/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo “NCT khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Đồng thời, nhằm đề xuất các giải pháp hỗ trợ NCT khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình NCT khởi nghiệp thành công trong thời gian tới.

Đổi mới phương thức hoạt động để Hội trở thành ngôi nhà chung của NCT

Đổi mới phương thức hoạt động để Hội trở thành ngôi nhà chung của NCT
Sáng 14/12, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình. Tham gia đoàn có TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Dân Vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận 58 của Ban Bí thư

Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận 58 của Ban Bí thư
Chiều 13/12, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Dân Vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

Đủ điều kiện thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư

Đủ điều kiện thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư
Chiều 6/12, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam do TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Sơn La. Tham gia đoàn có đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có các ông Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Sáng 4/12, Khối thi đua số II, Trung ương Hội NCT Việt Nam họp tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023. Tham dự có ông Ngô Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội; đại diện các đơn vị trong Khối.

Hội NCT tỉnh Kiên Giang tích cực, chủ động trong mọi công tác

Hội NCT tỉnh Kiên Giang tích cực, chủ động trong mọi công tác
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt tiếp Đoàn cán bộ Hội NCT tỉnh Kiên Giang đến thăm, nhân dịp đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng tổ chức Hội và mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
Chiều 21/11, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm sau Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 - 2023. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng và các bộ phận giúp việc.

Lan tỏa thông điệp NCT tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Lan tỏa thông điệp NCT tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Sáng 10/11, Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi (Hội nghị) giai đoạn 2018 - 2023.

Chu đáo chừng nào, thành công chừng ấy

Chu đáo chừng nào, thành công chừng ấy
Chiều ngày 6/11, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức Hội nghị chu đáo, thành công

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức Hội nghị chu đáo, thành công
Sáng 3/11, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu toàn quốc làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; thành viên các tiểu ban giúp việc Hội nghị.

Đẩy mạnh phối hợp chăm sóc sức khỏe NCT bằng Đông y

Đẩy mạnh phối hợp chăm sóc sức khỏe NCT bằng Đông y
Sáng 31/10, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam tổ chức Lễ kí kết Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe cho NCT, giai đoạn 2023 - 2028.
Xem thêm
Người cao tuổi khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội

Người cao tuổi khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội

Năm qua, Hội NCT tỉnh Hòa Bình đã tích cực đẩy mạnh các nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã khuyến khích hội viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình nêu gương sáng vận động con cháu, gia đình, cộng động trên
Hội NCT tỉnh Hòa Bình: Tổng kết công tác Hội năm 2023 và Quỹ Chăm sóc NCT

Hội NCT tỉnh Hòa Bình: Tổng kết công tác Hội năm 2023 và Quỹ Chăm sóc NCT

Hội NCT tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Quỹ Chăm sóc NCT giai đoạn 2018 - 2023 và Tổng kết công tác Hội NCT năm 2023.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc, phát huy người cao tuổi

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, phát huy người cao tuổi

Phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, năm 2023, Hội NCT huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò và tính tiên phong của hội viên NCT trên địa bàn huyện, đạt nhiều thành tích nổi bật.
Những việc làm đẹp của “bà phế liệu”

Những việc làm đẹp của “bà phế liệu”

Những năm trước đây, cứ rảnh rỗi là bà Vũ Thị Vóc, ở tòa nhà chung cư cao tầng Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội lại đi thu gom thùng, bìa, giấy lộn, chai lọ, lon bia,… để bán lấy tiền làm từ thiện.
Ban Đại diện Hội NCT TP Hồ Chí Minh: 10 kết quả tiêu biểu, tiếp tục khẳng định vai trò NCT trong năm tới

Ban Đại diện Hội NCT TP Hồ Chí Minh: 10 kết quả tiêu biểu, tiếp tục khẳng định vai trò NCT trong năm tới

Ngày 20/12, Ban Đại diện Hội NCT TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có TS Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh; Ban Dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an Thành phố và Ban Đại diện Hội NCT thành phố Thủ Đức, quận, huyện.
Hội NCT quận Phú Nhuận: Đạt nhiều kết quả tích cực thúc đẩy hoạt động trong năm tới

Hội NCT quận Phú Nhuận: Đạt nhiều kết quả tích cực thúc đẩy hoạt động trong năm tới

Ngày 22/12, Ban Đại diện Hội NCT quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thu đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong không khí chộn rộn chào đón năm mới, các đại biểu cùng điểm lại những kết quả nổi bật sau một năm đoàn kết, tích cực hoạt động; đồng thời rút kinh nghiệm, đặt phương hướng cho năm tới.
Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho NCT tốt hơn

Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho NCT tốt hơn

Ông Nguyễn Đình Thường, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái là tấm gương sáng, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với phong trào và công tác Hội NCT. Những cống hiến của ông góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, được các cấp, các ngành và hội viên ghi nhận, đánh giá cao. Phóng viên game bài đổi thưởng tiền that có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đình Thường. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện…
Người bác sĩ luôn tận tâm với người bệnh

Người bác sĩ luôn tận tâm với người bệnh

Bác sĩ Trần Đức Cử, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Hùng Cường cùng với đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ ở Bệnh viện ngày đêm lặng thầm thăm khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân...
Ông kĩ sư góp phần cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn

Ông kĩ sư góp phần cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn

Sinh ra và lớn lên tại miền quê sông nước Đồng Tháp, nổi tiếng với những đồng lúa trải dài bát ngát chân trời, lại được đào tạo trở thành một kĩ sư cơ khí nông nghiệp, ông Phan Tấn Bện, sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí nông nghiệp Phan Tấn luôn chú trọng nghiên cứu chế tạo và sản xuất ra nhiều loại máy nông nghiệp nhằm góp phần cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, giúp bà con nông dân giải phóng sức lao động…
Phiên bản di động