Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng tiền that

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam

Nỗ lực huy động nguồn lực chăm lo NCT

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Trung ương Hội. Quỹ do Hội đồng Quản lý Quỹ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Điều lệ Quỹ được công nhận tại Quyết định số 385 ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ cho biết: Đến hết năm 2023, Quỹ có 5 cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên; Hội đồng truyền thông và phát triển nguồn lực có 15 thành viên hoạt động theo chế độ cộng tác viên. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam hoạt động với mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của NCT là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của Hội NCT Việt Nam và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tặng quà NCT có công tại tỉnh Nghệ An
Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tặng quà NCT có công tại tỉnh Nghệ An

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; tuân thủ đúng pháp luật, chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ. Quỹ hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ bao gồm: Tiếp nhận và quản lí tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Đức tặng quà NCT nghèo xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Nguyễn Thị Đức tặng quà NCT nghèo xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong thời gian qua, Quỹ luôn nhận nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội và sự phối hợp của các ban, đơn vị trực thuộc Hội NCT Việt Nam, cùng với sự chỉ đạo linh hoạt của Hội đồng Quản lý Quỹ nên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế sau 2 năm các tổ chức kinh tế chống chọi với dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong công tác vận động nguồn lực và kiện toàn tổ chức văn phòng.

Trong năm 2023, Quỹ đã huy động trên 859,27 triệu đồng. Trong đó: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty TNHH XNK Đông Dương (nhãn hàng Kingsport) ủng hộ 399 triệu đồng; một số cá nhân ủng hộ từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Quỹ tham mưu và phối hợp dành trên 792 triệu đồng thăm, tặng quà NCT thuộc gia đình chính sách, NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã tham mưu cho Thường trực đi thăm, tổ chức tặng 90 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm Quý Mão 2023. Tặng 175 suất quà cho NCT tại 6 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Tặng quà 50 gia đình NCT là thương binh liệt sĩ, người có công tại huyện đảo Côn Đảo và tặng 100 suất quà cho NCT tại Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tặng 10 suất quà cho NCT tỉnh Tuyên Quang, 50 suất quà cho NCT tại tỉnh Hà Giang, 15 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hà Nội. Tổ chức khám và tặng 100 suất quà cho NCT tại tỉnh Lào Cai. Hỗ trợ 15 triệu đồng mua vé tặng người nghèo tại tỉnh Sóc Trăng…

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tặng quà NCT có công tại tỉnh Quảng Bình
Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tặng quà NCT có công tại tỉnh Quảng Bình

Ngoài ra, Quỹ còn triển khai công tác tuyên truyền quảng bá trên các kênh truyền hình và trang fanpage của quỹ… Thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy Cơ quan giao; tham gia một số hoạt động do Trung ương Hội và Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức.

Mặc dù rất khó khăn trong quá trình vận động nguồn lực, nhưng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam, cá nhân đồng chí Giám đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên, các cộng tác viên của Quỹ đã cố gắng, nỗ lực chủ động chắp nối, khai thác tối đa, vận dụng tốt mối quan hệ cá nhân để vận động huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ kịp thời những đối tượng là NCT thuộc các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, NCT nghèo ở các vùng sâu, vùng xa... Trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn thực hiện đúng chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội đồng Quản lý Quỹ nên trong công tác chi tiêu của Quỹ luôn được Ban Kiểm soát Quỹ đánh giá cao: Hoạt động thu, chi minh bạch, thực hiện đúng theo các quy định, Quy chế tài chính của các cấp có thẩm quyền đã ban hành.

Quỹ luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng chuyên ngành và Trung ương để tuyên truyền quảng bá về kết quả hoạt động, tôn chỉ mục đích, ý nghĩa xã hội của Quỹ; tuyên truyền các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực chung tay vì hạnh phúc NCT nhằm lan tỏa các hoạt động từ thiện chăm lo cho NCT ngày được quan tâm hơn trong gia đình và xã hội, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Trung ương Hội NCT Việt Nam thông qua hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam trong xã hội.

Quỹ tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn Đông Dương - Nhãn hàng King Sport
Quỹ tiếp nhận tài trợ từ Công ty TNHH XNK Đông Dương - Nhãn hàng King Sport

Trong năm 2024, Quỹ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội đồng Quản lý Quỹ để tham mưu, tổ chức các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo Kế hoạch công tác của Quỹ và Hội đồng Quản lý Quỹ. Đổi mới hình thức vận động xây dựng nguồn lực, tăng cường các hoạt động truyền thông, tôn vinh động viên khen thưởng các tổ chức tập thể, các nhân, các nhà hảo tâm đã gắn bó chung tay vì hạnh phúc NCT, ủng hộ Quỹ, phát triển nguồn lực trong nhiều năm qua.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, các mối quan hệ cá nhân của thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, nhằm huy động các cấp, các ngành, các đơn vị, cộng đồng xã hội chung tay phát triển nguồn lực nhằm phát triển Quỹ ngày một lớn mạnh. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên NCT nhân dịp lễ tết của dân tộc và các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và cùng các chuyến công tác của Thường trực Trung ương Hội.

Tin rằng, với quyết tâm và tinh thần vượt khó, tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của Quỹ đoàn kết tạo sức mạnh để tiếp tục huy động nguồn lực, góp phần cùng Trung ương Hội và Hội NCT các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo cho NCT ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xây 4 ngôi nhà tình thương cho NCT hoàn cảnh khó khăn

Xây 4 ngôi nhà tình thương cho NCT hoàn cảnh khó khăn

Năm 2023, huyện Ba Vì, TP Hà Nội kỉ niệm 55 năm ngày thành lập huyện; được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ huyện và Ban Đại diện Hội NCT TP Hà Nội; Ban Đại diện Hội NCT huyện Ba Vì đã khởi công xây dựng 4 nhà tình thương cho 4 NCT hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt và Tản Hồng.
Hội NCT tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc NCT

Hội NCT tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc NCT

Thời gian qua, các cấp Hội tỉnh Tiền Giang chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023 với chủ đề “NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ”; và triển khai, quán triệt sâu rộng trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.
Từ 1/7/2024 Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Từ 1/7/2024 Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) kể từ ngày 1/7/2024 mức chuẩn trợ cấp xã hội từ hàng tháng đối với NCT sẽ tăng từ 360.000 đồng/tháng (đang áp dụng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP) lên 500.000 đồng/tháng .
Hội NCT tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc NCT

Hội NCT tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc NCT

Năm 2023, cán bộ, hội viên NCT tỉnh Quảng Ninh sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, công tác chăm sóc NCT đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Thực hiện hiệu quả Luật NCT và các chương trình, đề án liên quan đến NCT

Thực hiện hiệu quả Luật NCT và các chương trình, đề án liên quan đến NCT

Thời gian qua, Hội NCT các cấp ở Bình Thuận đã triển khai có hiệu quả tốt việc thực hiện pháp luật về NCT và các chương trình, đề án liên quan đến NCT giai đoạn 2021 - 2023.

Tin khác

Sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với NCT

Sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với NCT
Sáng 15/12, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam phối hợp với nhà tài trợ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Dương - Nhãn hàng KingSport tổ chức chương trình Mắt sáng cho NCT, khám tư vấn sức khỏe, khám mắt và tặng quà NCT tỉnh Lào Cai.

CLB Thầy thuốc họ Bùi tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho NCT

CLB Thầy thuốc họ Bùi tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho NCT
Vừa qua, tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, Câu lạc bộ Thầy thuốc họ Bùi Việt Nam và những người bạn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt NCT hoàn cảnh khó khăn.

Ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT

Ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT
Hội NCT tỉnh Vĩnh Phúc có 137 Hội cơ sở, 1.387 chi hội, với tổng số gần 160.000 hội viên, trong đó có hơn 30.000 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Luật NCT.

Xây dựng cơ sở dưỡng lão để nâng cao công tác chăm sóc NCT

Xây dựng cơ sở dưỡng lão để nâng cao công tác chăm sóc NCT
Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam, đặc biệt ở 2 tỉnh miền núi phía Bắc là Bắc Kạn và Cao Bằng; nhu cầu và vướng mắc trong việc vận động xây dựng cơ sở dưỡng lão tại các tỉnh… là những vấn đề được quan tâm thảo luận tại hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT và vận động xây dựng mô hình cơ sở dưỡng lão” vừa diễn ra sáng 11/12, tại TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Tích cực phòng chống rối loạn tâm thần ở NCT

Tích cực phòng chống rối loạn tâm thần ở NCT
Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã ước tính, từ năm 2015 đến năm 2030 tỉ lệ NCT sẽ tiếp tục tăng lên gấp 2 lần, cụ thể đó là từ 12% lên đến hơn 22%.

Chủ động thăm khám sức khỏe giúp người cao tuổi an tâm sống vui, sống khỏe

Chủ động thăm khám sức khỏe giúp người cao tuổi an tâm sống vui, sống khỏe
Kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2023, chuỗi sự kiện “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”, do Nhãn hàng sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold kết hợp cùng Hội Người Cao Tuổi tổ chức, dự kiến thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi tại 10 tỉnh thành trên cả nước.

TP Hồ Chí Minh: Hành trình Tìm lại nụ cười – lan toả nụ cười hạnh phúc đến NCT có hoàn cảnh khó khăn

TP Hồ Chí Minh: Hành trình Tìm lại nụ cười – lan toả nụ cười hạnh phúc đến NCT có hoàn cảnh khó khăn
Vừa qua, Nha khoa Sunleaf đã chính thức khởi động “Hành trình Tìm lại nụ cười”, với mong mong muốn mang đến những suất làm răng miễn phí cho những NCT có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ TP Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ mô hình Tạp hoá Hồi Đó

Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ TP Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ mô hình Tạp hoá Hồi Đó
Để NCT có thời gian ôn lại kỷ niệm, đồng thời tạo sân chơi để các cụ thư giãn, Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ tổ chức chương trình Tạp hóa Hồi Đó phục vụ cho NCT đang được chăm sóc tại đây.

Hỗ trợ, động viên NCT vươn lên trong cuộc sống

Hỗ trợ, động viên NCT vươn lên trong cuộc sống
Nhân dịp Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị, tổ chức xây dựng một số nhà tình thương cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực động viên NCT an tâm ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tạo điều kiện cho NCT nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống

Tạo điều kiện cho NCT nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống
Sáng 14/11, tại Trung tâm văn hóa - Thể thao phường Bồ Đề, UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, đã tổ chức Hội nghị ra mắt CLB Chăm sóc sức khỏe NCT với hội viên nòng cốt là những NCT đang tham gia luyện tập bài thể dục tránh ngã - Thuộc Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe NCT ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama” do tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ.

Tích cực phát triển hội viên, nâng cao công tác chăm sóc NCT

Tích cực phát triển hội viên, nâng cao công tác chăm sóc NCT
Xã Nam Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thạch Điền và Nam Hương. Nói về công tác phát triển hội viên, ông Nguyễn Thái Am, Chủ tịch Hội NCT xã Nam Điền cho rằng, do địa bàn đồi núi đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận động NCT vào Hội.

Người già sống lâu, sống khoẻ, sống trẻ, sống vui trong đại đô thị xanh lớn nhất miền Bắc

Người già sống lâu, sống khoẻ, sống trẻ, sống vui trong đại đô thị xanh lớn nhất miền Bắc
2 tiếng học nhảy, cô Thu Minh cùng những người bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ cảm thấy cơ thể khoan khoái, giống như mình được trở về những năm tháng tuổi trẻ sôi động, nhiệt huyết.

Thầy thuốc vì bệnh nhân cao tuổi

Thầy thuốc vì bệnh nhân cao tuổi
Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, từ ngày bước vào nghề đến nay, ông Phan Văn Tánh, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Đông y thị trấn Ba Chúc, tỉnh An Giang luôn lấy lời nhắc ấy làm “kim chỉ nam” cho hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hội NCT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: Quan tâm, nâng cao chất lượng sống của hội viên

Hội NCT huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: Quan tâm, nâng cao chất lượng sống của hội viên
Thời gian qua, được sự quan tâm của Hội NCT tỉnh Cà Mau, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện Đầm Dơi đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

NCT tỉnh Kiên Giang thường xuyên rèn luyện thân thể

NCT tỉnh Kiên Giang thường xuyên rèn luyện thân thể
Thời gian gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của NCT tỉnh Kiên Giang ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo sân chơi phù hợp để NCT rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội; trở thành tấm gương cho con cháu noi theo.
Xem thêm
Phiên bản di động